Lempäälän vihreiden vaaliohjelma 2017Turvataan lapsille ja nuorille laadukas koulutus ja harrastusmahdollisuudet

Kasvatus ja opetus ovat yhteiskunnan turva ja tulevaisuus. Lapset ansaitsevat jatkossakin laadukkaan opetuksen ja tarvittavan tuen oppimiselle. Vaikutamme siihen, että ryhmäkoot pysyvät kohtuullisina ja toimintaympäristöt terveellisinä ja turvallisina.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee tarjota mahdollisuus ainakin yhteen mielekkääseen ja maksuttomaan harrastukseen. Esimerkiksi koulujen kerhot ovat hyvä tapa tarjota matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia.

Sosiaali- ja terveyspalvelut kaikkien ulottuville

Kunnan tehtävänä on edistää hyvinvointia myös maakuntauudistuksen jälkeen. Hyvinvoinnin turvaaminen kaikenikäisille on kaikkien kuntalaisten etu.

Vielä emme tiedä tarkasti, miten SOTE-uudistus tulee toteutumaan. Vihreiden tavoitteena on joka tapauksessa sosiaali- ja terveyserojen kaventaminen. Haluamme pitää sosiaali- ja terveyspalvelut riittävinä ja lähellä sekä yhdenvertaisesti jokaisen kuntalaisen saavutettavissa varallisuudesta riippumatta.

Ennaltaehkäisy on tehokasta vaikuttamista kuntalaisten terveyteen. Tavoitteenamme on, että lähiliikuntapaikat ja hoidetut kevyen liikenteen väylät ovat mahdollisimman monien kuntalaisten käytettävissä.

Luodaan erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa

Päätöksenteon avoimuus ja kuntalaisten mahdollisuus osallistua on meille tärkeä arvo. Ikäihmisissä on kokemus, ja nuoret ovat tulevaisuus - siksi tarvitaan erilaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Osallistuminen tulee mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Hyvä ympäristö virkistää ja on lähellä

Kaikilla kuntalaisilla on oikeus virkistyä luonnossa, puistoissa ja rannoilla. Lempäälässä rakennetaan paljon, ja siksi ympäristöstä on pidettävä erityistä huolta.

Vastuullinen talous turvaa tulevaisuuden

Hyvä maapolitiikka varmistaa tasapainoisen talouden kasvavassa kunnassa, johon tarvitaan toimialojen yhteistyötä. Pk-yritysten toimintaedellytykset tulee turvata jatkossakin.

Hyvä osaaminen julkisten hankintojen tekemisessä säästää rahaa. Sillä on myös mahdollista tukea paikallista taloutta, yrittämistä ja työllisyyttä. Haluamme, että kunnan hankinnat ovat vastuullisia niin ihmisten kuin ympäristön kannalta. Esimerkiksi kasvispainotteinen, lähellä ja luonnonmukaisesti tuotettu ruoka on hyväksi sekä luonnolle että terveydelle.

Fiksu kunta edistää energiatehokuutta ja kestävää liikennettä

Kunta edistää energiatehokkuutta monin tavoin. Haluamme, että työtä jatketaan ja myös uusia ratkaisuja otetaan käyttöön. Säästetään energiankulutuksesta, ei palveluista!

Elävä kuntakeskus tarvitsee lisää asukkaita, sujuvat liikenneyhteydet ja monipuoliset palvelut. Lempäälän valtti on keskustan läpi kulkeva junarata. Haluamme, että myös bussilla tavoittaa junan ja päinvastoin. Kunnan kasvaessa bussireittejä on tarkasteltava uudestaan.

Lempäälässä pääsee pyörätietä pohjoisesta etelään. Kävely- ja pyöräily ovat terveysliikuntaa parhaimmillaan, joten kevyenliikenteen reitit kannattaa pitää kunnossa kaikkina vuodenaikoina.

Kulttuuri luo ja ylläpitää yhteisöllisyyttä

Kestävän kehityksen edistäminen on myös kulttuurin vaalimista. Erilaiset tapahtumat osallistavat ja tarjoavat uusia näkökulmia. Kuntalaiset luovat kulttuuria, ja kunnan tehtävä on tukea ja antaa siihen mahdollisuuksia. Tärkeää on myös varmistaa kattavat ja monipuoliset kirjastopalvelut, jotka ovat kaikkien kuntalaisten saavutettavissa.